👈 فروشگاه فایل 👉

آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن)

توضیحات:

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها، تالیف بارون و کوهن (2001)، در قالب فایل word، شامل 36 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

براي سنجش ذهن خواني از نسخه كامپيوتري آزمون تجديدنظر شده ذهن خواني از طريق چشمها، بارون - كوهن استفاده می شود. فرم تجديد نظر شده اين آزمون شامل 36 سئوال است، كه شامل عكس هايي از چشم هنر پيشه هاي زن و مرد است.

با هر سئوال چهار توصيف حالت ذهن (يك حالت هدف و سه حالت انحرافي با همان ارزش هيجاني) ارايه مي شود. تنها با استفاده از اطلاعات بينايي از پاسخ دهندگان خواسته مي شود كلمه اي را كه بهترين توصيف كننده فكر يا احساس صاحب چشم هاست انتخاب كنند. براي نمره گذاري به هر جواب صحيح، نمره يك تعلق مي گيرد و نمرات بين دامنه 0 (صفر) و 36 قرار مي گيرند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت (اسلاید) شواهد حسابرسی پاورپوینت کاربرد باکتری های هالوفیل در بیوتکنولوژی پاورپوینت (اسلاید) نقش فضای سبز بر محیط زیست پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013) پاورپوینت هزینه سرمایه (همراه با حل تشریحی مثال ها و تمرینات)