👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تقویت دال بتن مسلح با الیاف FRP

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تقویت دال بتن مسلح با الیاف FRP

توضیحات:

پاورپوینت درس سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران سازه با موضوع تقویت دال بتن مسلح باالیاف FRP،در حجم 52 اسلاید، همراه با توضیحات کامل و تصاوبر.

بخشی از متن:

فیبرهاي پلیمري تقویـت شـده  نـوعی مـاده کامپوزیـت متشـکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که بـه وسـیله یـک مـاتریس رزیـن از جـنس پلیمـر احاطـه شــده اسـت. محصـولات پلیمـري مـورد اسـتفاده در سـازه هـا بـه شـکل ورق هـاي FRP، میلگردهـاي FRP، مـش هاي FRP و پروفیل هاي FRPوجود دارد. از ایـن محصـولات بـراي سـاخت و تقویت سازه ها استفاده می شود.

فهرست بخشی از مطالب:

الیاف FRP

انواع الیاف FRP

مزایای FRP

معایب FRP

ضرورت انجام تحقیق

مطالعات انجام شده

جدول نتایج آزمایش

مقایسه کلی بین دالها

مقاومت برشی و نحوه گسیختگی دالها

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مرکز رفاهی برای کودکان و نوجوانان پاورپوینت بررسی و تحلیل بخش اورژانس بیمارستان پاورپوینت (اسلاید) بادام درس پژوهی علوم تجربی اول ابتدایی: آهنربا گزارش کارآموزی ابزار دقیق، در شرکت ساتراپ صنعت بهار