👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان خرمدره

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان خرمدره

شیپ فایل مرز شهرستان خرمدره

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آلودگی هوا فیلم آموزشی متدولوژی شمع کوبی به روش CFA فیلم آموزشی آنالیز توزیع دما در یک لوله و عایق در آباکوس پرسشنامه قدرت تخیل خلاصه و نقد كتاب نظام چندفرهنگی در جامعۀ جهانی، تألیف پیتر کیویستو