👈 فروشگاه فایل 👉

شناخت موقعیتهای خاص در طراحی فضای شهری(مبانی ادراک)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناخت موقعیتهای خاص در طراحی فضای شهری(مبانی ادراک)

توضیحات:

تحقیق شناخت موقعیتهای خاص در طراحی فضای شهری (مبانی ادراک)، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 25 صفحه، همراه با با منابع درون متن.

بخشی از متن:

قابليت هاي محيط : 

قابليت هاي هر چيز چه مادي و چه غير مادي بخشي از داشته هاي آن چيز است كه آن را براي موجودي خاص يا عضوي از يك گونه موجودات قابل استفاده مي سازد . اين داشته ها معاني و روابط زيبايي شناختي را نيز تامين مي كنند . بعضي از خواسته ها توسط يك شي يا محيط زميني زنده يا فرهنگي، از ديگر خواسته ها راحت تر تامين مي شوند . بعضي از فعاليت ها در پيكره بندي ويژه اي از محيط ساخته شده ، نياز هاي بعضي از مردم را تامين و نياز هاي ببعضي ديگر را تامين نمي كنند . نكته مهم اين است كه قابليت هاي يك محيط كالبدي چه خوب و چه بد چيزي است كه آن محيط با ويژگي هاي پيكره بندي ، مواد و مصالح سازنده خود پيشنهاد مي نمايد . 

الگو هاي مختلف محيط ساخته شده قابليت تامين رفتار ها و تجارب زيبا شناختي مختلفي را دارند . بنابراين قابليت هاي محيط ساخته شده ، انتخاب هاي رفتاري و زيبا شناختي فرد را بسته به چگونگي پيكره بندي محيط ، محدود مي كند يا گسترش مي دهد . 

از آن جا كه ادراك ابليت محيط به ميزان زيادي به ويژگي ها . انگيزش هاي انساني فرد يا گروه بستگي دارد فرايند هاي رفتار انسان تبيين دقيق تر است كه به درك بهتر محيط و قابليت هاي آن براي مردم منجر خواهد شد . (لنگ ، جان . 1383 )

محيط براي تامين تجربه ها و رفتار هاي انسان توان بالقوه دارد فرايند هاي اساسي توان انسان و محيط در جدول نشان داده شده است . اطلاعات محيط از طريق فراين هاي ادراكي به دست مي آيد كه به وسيله طرح واره هاي ذهني بر انگيخته شده و توسط نياز هاي انساني هدايت مي شود . اين طرح واره ها تا حدودي فطري و تا حدودي آموختني هستند و پيوند ادراك وشناخت را برقرار مي سازند . طرح واره ها نه تنها فرايند هاي ادراكي بلكه واكنش هاي احساسي ( عاطفه ) و اعمال ( رفتار فضايي ) را هدايت مي كنند و در مقابل اين فرايند ها و واكنش ها نيز طرح واره هاي ذهني را به عنوان حاصل رفتار ادراك شده تحت تاثير قرار مي دهند . احساسات و كنش هاي انساني توسط قابليت هاي محيط طبيعي ساخته شده ، محيط فرهنگي و شخصيت دروني انسان محدود مي شوند ...

فهرست مطالب:

ادراک

قابلیت های محیط

نظریه گشتالت ادراک

نظريه كنش متقابل ادراك

حواس و نقش آنها در ادراک

ادراک بصری

ادراک و سرعت

قابلیت رویت

قابلیت نمادها

پیکربندی فضایی

مصالح ساختمانی

قابلیت تصویرسازی

احساس فضا

پویایی

شادی و شوخی

تنش

وحشت

تظاهر

چرا ساختمانها شناخته می شوند؟

👇محصولات تصادفی👇

فیلم آموزشی متدولوژی شمع کوبی به روش CFA جزوه دست نویس ریاضی پیش دانشگاهی علوم پایه تحقیق سازه های کش بستی پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود شیپ فایل مرز شهرستان ممسنی