👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر بهبود مدیریت سازمان هاي رسانه اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر بهبود مدیریت سازمان هاي رسانه اي

پیدایش فن آوری های نوظهور ارتباطی و اطلاعاتی در صنعت رسانه کشور ایران ، منجر به بروز تغییرات گسترده ای در ساختار و نحوه مدیریت سازمانهای رسانه ای شده است..تکنولوژی های مدرن به مدیران رسانه ایی این امکان را می دهد که با پردازش سریع اطلاعات،کنترل،هماهنگی،برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق تر و سریع تری را در سازمان اعمال کنند و البته بازخورد سریع تری نیز از جانب مخاطب دریافت کنند.فناوری اطلاعات تغییرات متعددی در سازمان ایجاد کرده است از جمله تغییر در محیط رقابتی و تغییر در ساختار و حتی تغییر در فرهنگ سازمانی.:فناوری اطلاعات،اثربخشی،کارایی در انجام وظایف و افزایش اطلاعات را موجب می شود..با پیدایش نسل جدید رسانه های نوین مبتنی بر فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی ، ساز وکار مدیریتی نظام رسانه‌ای دستخوش تغییرات اساسی گردیدکه ماحصل شکل گیری و تعریف نوعی جدیدی از رابطه بین رسانه و مخاطب بوده است..دراین مقاله سعی شده است که چگونگی سیرتکاملی وتغییرماهیت رسانه ها در ایران با پیدایش ابزارهای مبتنی بر فن آوری های نوین مورد بررسی قرارگیرد و سپس شاخص های اصلی که منجر به بهبود و تعریف نوع جدیدی از رابطه بین رسانه و مخاطب می گردند را در پنج حیطه شامل رسانه و تعامل با مخاطب ، رسانه و هزینه مخاطب ، رسانه و اثرپذیری مخاطب ، رسانه و ارتباطات غیرکلامی با مخاطب و در نهایت رسانه و اثرپذیری برمخاطب می باشد را با توجه به فقرزیرساخت های فن آوری و سطح سواد رسانه ایی مخاطبین در ایران مورد بررسی قرار می دهد.روش تحقیق انجام شده در این پژوهش از نوع پیمایش الکترونیک و ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع بسته است.جامعه آماری مدیران رسانه ایی و متخصصان فعال در حوزه رسانه در کشور انتخاب شده است .پنج حیطه مورد تحقیق دراین مقاله در قالب پنج فرضیه بیان شده است بنحوی که با استفاده از تحلیل آماری استنباطی آزمون t فرضیه ها تست و نهایتا با میانگین فاصله اطمینان 95% مورد تایید قرارگرفته اند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش تربیتی تمثیل پاورپوینت شكل گيري و تغيير باور، نگرش و رفتار پاورپوینت درباره شرکت سیسکو (Cicsco) سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی سال 87 هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا