👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عاطفه خود آگاه (تانگنی و همکاران، 1992)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عاطفه خود آگاه (تانگنی و همکاران، 1992)

توضیحات:

پرسشنامه استاندارد عاطفه خود آگاه تالیف تانگنی و همکاران (1992)، در قالب فایل word و در 4 صفحه، شامل 16 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که 16 موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می­ کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند. تمام سناریوهای این آزمون دارای آیتم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند، در حالی که بعضی از آیتم ها شامل دفاع های شخصی جداسازی، بی تفاوتی و برونی کردن است. این پرسشنامه خودسنجی 16 وضعیت زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند که 11 وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و 5 وضعیت آن دارای ارزش منفی است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 16

تعداد مولفه : 2 مولفه (شرم و احساس گناه)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

👇محصولات تصادفی👇

کارت ویزیت شرکتی برنامه انتقال کانفرمال در متلب (Matlab) تحقیق بررسي سامانه هاي هوشمند حمل و نقل (ITS) معرفی کسب کار خانگی موسسه تبلیغاتی تحقیق حفاري غير مجاز